Masáže Příbram a rehabilitace v Příbrami

- Diagnostika, léčba a prevence bolestí páteře
- Měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů
- Komplexní terapie krční páteře
- Léčení po úrazech a operacích
- Manuální lymfodrenáž - lymfatické masáže
- Klasická masáž
- Reflexní masáž

Měkké techniky

Mezi měkké tkáně patří kůže, podkoží, svaly, svalové pochvy a svalové povázky. Zdravé měkké tkáně jsou vůči sobě uvolněné. Vlivem přetížení, úrazů či nemocí dochází v těchto měkkých tkáních ke změnám, kterými jsou ztuhnutí a přilepení tkání k sobě a vznik lokálních zatvrdlin - myogelóz a vznik tzv. spoušťových bodů – trigger point, které vyvolávají napětí a bolest. K odstranění těchto poruch jsou výborné měkké techniky prováděné na sucho rukama fyzioterapeuta. Při uvolňování měkkých tkání cítí ošetřovaný nejčastěji teplo, píchání jako jehličky. Při terapii se postupuje z povrchových vrstev do hlubších.


Měkké tkáně (kůže, facie, svaly) mají úzký vztah k pohybové soustavě a pro svou správnou funkci musí být posunlivé.


Pro zlepšení posunlivosti tkání používáme následující metody:

- protažení kůže - příjemná a nebolestivá technika používá se při léčbě oblastí se zvýšenou citlivostí
- protažení pojivové řasy - metoda je velice účinná u zkrácených svalů, jizev a při ošetřování spoušťových bodů ve svalech
- posunlivost fascií - využívá se v případě omezené posunlivosti fascií proti kosti. Dobrý efekt této metody je v případě bolestivých úponů (napojení svalů a šlach na kost)


Do technik měkkých tkání také patří ošetření jizev, které mohou být častou skrytou příčinou vašich obtíží. I několik let stará nebo nenápadně malá jizva může být aktivní a přes složitá řetězení může způsobovat různé poruchy v pohybovém aparátu.

Mobilizační techniky v Příbrami

Kosti jsou spojeny klouby. U zdravého kloubu je tzv. „joint-play – kloubní hra“, kloub funguje správně bez omezení. Při přetížení, úrazech, nárazech, strnulých polohách a při svalové nerovnováze či vadném držení těla dochází k zablokování kloubů. Je to podobné, jako když hladce vytahujete zásuvku ze stolu a ona se vám zpříčí. Je třeba ji uvolnit.


Kolem zablokovaného kloubu se patologicky mění i měkké tkáně, komplikuje se zde krevní a lymfatický oběh a samozřejmě to bolí. Blokády se ošetřují kombinací měkkých technik, masáží a mobilizačních postupů. Mobilizace jsou šetrné a pomalé, využívá se dechové facilitace a pohledu očí. V praxi se od rychlých manipulačních nárazů již upouští, neboť mobilizace jsou šetrné a bezpečné.


Kloubní mobilizace se využívá v případě blokády kloubu nebo pohybového segmentu páteře (spojení dvou sousedících obratlů). Jedná se o jemné opakované pohyby na hranici možného rozsahu sloužící k obnově kloubní hry a zvětšení pohyblivosti v kloubu.

Manuální lymfodrenáž, lymfatické masáže v Příbrami

Manuální lymfodrenáž je velice zajímavou masážní metodou. V našich končinách ji zavedl a zpopularizoval MUDr. Miroslav Bechyně, CSc. Lymfodrenáž je nejen velice příjemná, ale také účinná. Pomáhá proti mnoha obtížím. Proto je tato metoda také stále oblíbenější. Mnoho žen si na pravidelné návštěvy lymfoterapeuta již zvyklo, a to především díky odstranění projevů celulitidy. Relaxace a zároveň pomoc. V tom se může skrývat kouzlo této metody.

Více informací o manuální lymfodrenáži ...

Ceníky za služby rehabilitace a masáže Příbram

TERAPIE 30 minut: 400,- Kč
TERAPIE 60 minut: 750,- Kč


2023 © Copyright by Regenerace organismu, All rights reserved. Developed by www.WML.cz      Úvod | O mně | Detoxikace | Rehabilitace a masáže | Kineziotaping | Zkušenosti | Kontakty